Digitala prov - det perfekta verktyget som låter dina elever testa sina kunskaper om och om igen


Helt gratis!
På digitalaprov.se skapar du unika och självrättande prov till alla dina elever på mindre än en minut - gratis.
Här har du tillgång till en gemensam provbank som ständigt fylls på med nya frågor. Använd dessa frågor eller lägg in egna. Det finns flera typer av frågor och du kan lägga in egna bilder och figurer.

Vi hjälper dig
Digitala prov är enkelt att använda men om du känner att du har svårt att komma igång så hjälper vi dig hjärna med att lägga in dina frågor i provbanken och att skapa ditt första prov till dina elever.
Så fungerar det
Frågorna i provbanken skapas av våra medlemmar och alla frågor kan sedan användas fritt av alla. Digitala prov består inte av hela färdiga prov utan man definierar vilken typ av frågor proven ska innehålla och sedan plockas frågorna ut slumpmässigt. Därför kommer alla prov att se olika ut även om de till omfattning och i svårighetsgrad påminner om varandra. Om man vill kan elev få göra "samma" prov flera gånger och får då olika frågor varje gång. Skriv ut proven på papper eller låt eleverna göra proven i datorn som sedan rättar dem automatiskt.

Filmer
Vi har flera filmer som visar exakt hur man skapar och lägger ut prov. Nedan har du två kortare sammanfattande filmer. När du sedan har loggat in har du tillgång till flera filmer.

Hur elev startar och genomför ett prov (04:52)
Hur allt hänger ihop - kort rundvandring (07:19)
Varför digitala prov?
Digitala prov kan användas på många olika sätt. Många lärare använder det som läxa eller som avstämning att elev har inhämtat tillräckliga kunskaper innan man går vidare. Man kan använda det som repetition för elever som behöver träna extra eller som fördjupning till elever som behöver extra utmaningar. Diagnoser, självstudier, läxförhör, prov, examination - ja användningsområdena är många.
Lärare
epost: 
lösen: 
Elev
epost: 
lösen: 


Glömt lösen? Klicka på kontaktfliken!